บริษัท การ์โซนี่ ไทยแลนด์ จำกัด

                               
                               
                                 
                               

เนื่องจากเรามีเหมืองแร่เป็นของตัวเอง เราจึงคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงมาใช้ในการผลิต รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตจากอเมริกาทำให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยการ์โซนี่ ที่ส่งตรงถึงลูกค้าทั่วโลก

                               

 

                               

                               

เราสนับสนุนทางด้านวิชาการ และทำงานร่วมกับเกษตรกรทั่วโลก เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงคุณภาพผลผลิต กระบวนการผลิตที่ทันสมัย
เนื้อปุ๋ยละลายง่าย ไม่มีกากเหลือตกค้าง ธาตุอาหารอยู่ในรูปที่พืชดูดไปใช้ได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช และเพิ่มคุณภาพผลผลิต

 

                               

 

                               

 

 


  สถิติคนเข้าชมเว็บ
025881